О ФАКУЛТЕТУ

  О нама
  Историјат
  Органи управљања
  Стручни органи
  Деканат и службе
 Документи

 

САДРЖАЈ


  Статут факултета

  Уверење о акредитацији

 

 

О НАМА


Факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у Приштини која организује и изводи академске и струковне студијске програме, научно истраживачки и здравствени рад, континуирану медицинску едукацију и издавачку делатност у образовно-научном пољу медицинских наука.

Оснивач Факултета је Република Србија.

Факултет као високошколска установа, обавља делатност високог образовања, научноистраживачку и здравствену делатност. Високообразовни студијски програми Факултета се обављају у оквиру поља медицинских наука.

Факултет може да самостално или у сарадњи са другим високошколским установама обавља студијске програме и у другим пољима. У оквиру својих делатности Факултет може да обавља и друге послове у складу са законским прописима који регулишу одговарајуће делатности. Организацијом рада Факултет обезбеђује се остваривање делатности и неометано и квалитетно остваривање студијских програма.

Све делатности Факултета, као и рад свих служби, подлежу систему праћења, обезбеђивања, унапређења и развоја квалитета и систему провере квалитета у складу са Законом и Статутом Универзитета.

Сви наставници, сарадници и студенти Факултета и запослени на Факултету су дужни да активно и у доброј вери сарађују при остваривању мера којима се обезбеђују контрола, праћење и унапређивање квалитета наставе и рада на Факултету.
Наставно-научно веће бира Комисију за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета, радом Комисије руководи продекан кога одреди декан.

На Медицинском факултету у Приштини - Косовска Митровица изводе се студијски програми:

- Интегрисане академске студије медицине у трајању од 6 година, чијим се завршетком стиче 360 ЕСПБ бодова;

- Интегрисане академске студије стоматологије у трајању од 5 година, чијим се завршетком стиче 300 ЕСПБ бодова;

- Основне академске студије здравствене неге у трајању од 4 године, чијим се завршетком стиче 240 ЕСПБ бодова;

- Специјалистичке струковне студије у трајању од најмање годину дана, чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова;

- Специјалистичке академске студије у трајању од најмање годину дана, чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова;

- Докторске академске студије у трајању од најмање 3 године, чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова;

- Здравствене специјалистичке студије (специјалистичке студије у складу са Законом о здравственој заштити).

 

НАСТАВНО-НАУЧНЕ БАЗЕ

Р.Б.

Назив институције

Град, Држава

1.

   Клиничко-болнички цетар Приштина - Грачаница

Грачаница, Србија

2.

   Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"

Београд, Србија

3.

   Завод за јавно здравље Приштина - Кос. Митровица

Кос. Митровцица, Србија

 

   

Последња измена: 15/12/14 21:48

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII