НАСТАВА

  Катедре
  Наставници и сарадници
  Наставни садржај
  Издаваштво
  Пројекти

 

САДРЖАЈ


Научни часопис "PRAXIS MEDICA"

  Правилник о издавачкој делатности

  Упутство за писање монографије

  Писање уџбеника или друге наставне публикације

 

КОНТАКТ


  izdavackadelatnost@med.pr.ac.rs

 

ИЗДАВАШТВО


Медицински факултет има сопствену издавачку делатност којом потпомаже квалитетније обављање образовно-научног рада на факултету.

У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ и одлукама овлашћених факултетских радних тела и комисија, самостално или у заједници с другим издавачким организацијама, Медицински факултет издаје следеће публикације:

 

- Уџбеник за основну наставу

- Уџбеник за постдипломску наставу

- Помоћни уџбеник

- Практикум

- Монографија

- Ауторизована скрипта

- Брошура

- Одабрана поглавља

- Збирка задатака

- Атласи

- Часописи

- Годишњаци

- Публикација (намењене болесницимаи општој здравственој едукацији становништва)

Медицински факултет је издавач часописа "PRAXIS MEDICA".

 


КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

- Проф. др Сузана Матејић - председник комисије

- Проф. др Милан Парлић

- Проф. др Александар Павловић

- Проф. др Наташа Поповић

- Проф. др Татјана Новаковић

- Проф. др Јасна Павловић

 


АДРЕСА

Комисија за издавачку делатност,Медицински факултет Приштинаса седиштем у северном делу Косовске Митровице, ул. Анри Динана бб. К. Митровица.

Просторије Комисије за ИД се налазе у болничком кругу Здравственог Центра К. Митровица - у згради Педијатријске клинике на III спрaту.

Администратор: Ђорђе Вуксановић

  izdavackadelatnost@med.pr.ac.rs  

 


УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ МОНОГРАФИЈА

  Упутство за писање монографије

 


ПИСАЊЕ УЏБЕНИКА ИЛИ ДРУГЕ НАСТАВНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

  Писање уџбеника или друге наставне публикације

 

   

Последња измена: 28/10/16 16:13

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII