НАСТАВА

  Катедре
  Наставници и сарадници
  Наставни садржај
  Издаваштво
  Пројекти


 

 

 

КАТЕДРА ЗА ИНСТИТУТЕ


Шеф катедре: Доц. др Мирослав Милошевић

 Име и презиме
Звање

Картон научног радника

 Биохемија

  Дијана Мирић

Редовни професор

  Бојана Божовић Кисић

Ванредни професор

  Илија Драгојевић

Доцент

 Физиологија

 Драгица Радовић

Редовни професор

  Звездан Милановић

Редовни професор

  Војкан Несторовић

Редовни професор

  Соња Смиљић

Редовни професор

  Мирјана Дејановић

Доцент

 Анатомија

  Здравко Витошевић

Редовни професор

  Наташа Ђукић Мацут

Редовни  професор

  Предраг Мандић

Редовни  професор

  Татјана Филиповић

Редовни  професор

  Шарановић Милена

Асистент

  Богосављевић Иван

Асистент

 Фармакологија са токсикологијом

  Радослав Митић

Редовни професор

  Снежана Јанићијевић Худомал

Редовни професор

  Снежана Стевић

Ванредни професор

  Јулијана Рашић

Ванредни професор

  Зорица Станојевић Ристић

Доцент

 Патологија

  Небојша Б. Митић

Редовни професор

  Даница Вукићевић

Редовни професор

  Милица Мијовић

Ванредни професор

  Бранислав Ђерковић

Доцент

 Хистологија

  Златибор Анђелковић

Редовни професор

  Савић Слађана

Ванредни професор

  Леонида Витковић

Ванредни професор

  Лештаревић Снежана

Доцент

 Патолошка физиологија

  Мирјана Мирић

Редовни професор

  Љиљана Поповић

Редовни професор

  Небојша Р. Митић

Ванредни професор

  Иван Радић

Доцент

 Судска медицина

  Сузана Матејић

Редовни професор

  Мирослав Милошевић

Доцент

 


ИСПИТНА ПИТАЊА

- АНАТОМИЈА

Тест питања

Усмени део испита

Теме за дипломски

Распоред 2018

 

- ХИСТОЛОГИЈА СА ЕМРИОЛОГИЈОМ

Тест питања 2018 - Општа медицина - Стоматологија - Здравствена нега

Испитна питања 2018

Програм предавања 2018

Теме за дипломске радове 2018

Општа медицина - Усмени и практични део испита

Стоматологија - Усмени и практични део испита

Здравствена нега - Усмени и практични део испита

 

- БИОХЕМИЈА

Тест питања за све студијске програме

Општа медицина - Испитна питања

Стоматологија - Испитна питања

Здравствена нега - Испитна пиања

Теме за дипломски

Распоред 2018

 

- ФАРМАКОЛОГИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ

Тест питања

Општа медицина - Усмени део испита - Практични део испита

Стоматологија - Усмени део испита - Практични део испита

Здравствена нега - Усмени део испита

 

- ПАТОЛОГИЈА

Тест питања за све студијске програме

Испитна питања Општа медицина

Испитна питања Стоматологија

Теме за дипломски

Распоред 2018

 

- ОРАЛНА ПАТОЛОГИЈА

Испитна питања Стоматологија

 

- ФИЗИОЛОГИЈА

Литература за спремање испита

Општа медицина - Усмени део испита

Општа медицина - Практични део испита

Стоматологија - Усмени део испита

Стоматологија - Практични део испита

Здравствена нега - Практични део испита

Распоред 2018

Теме за дипломски

 

- ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА

Општа медицина и стоматологија - Усмени део испита

Општа медицина и стоматологија - Практични део испита

Здравствена нега - Практични и усмени део испита - Тест питања

Изборни предмет - Тест питања

Литература за припрему испита

Распоред 2018

Теме за дипломски

 

- СУДСКА МЕДИЦИНА

Тест питања

Испитна питања

Распоред 2018

 

 


ОБАВЕШТЕЊА

  24.12.2015.

  Списак студената са условима које треба испунити за добијање потписа из предмета Патолошка физиологија.


 

   

Последња измена: 27/11/18 15:58

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII