ЦЕНТРИ

  КМЕ
  Центар за НИР
  ЦЕБСИТ

 

САДРЖАЈ


  Jавни позив за акредитацију програма континуиране едукације 2019

  Jавни позив за акредитацију програма континуиране едукације 2019 - Здравствени савет Србије

  Формулар за пријаву Курса, Симпозијума, Конгреса

  Правилник о раду КМЕ

  Одлука ННВ о формирању програмског Савета Центра за КМE

  Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

Здравствени савет Србије

 

АРХИВА


  2018. Година

  2017. Година

  2016. Година

  2015. Година

  2014. Година

  2013. Година

 

 

КМЕ (Центар за континуирану медицинску едукацију)


 

ОРГАНИ ЦЕНТРА

Управник за Медицину: Проф. др Саша Совтић, sovtics@yahoo.com

Управник за Стоматологију: Проф. др Јасна Павловић, drjasnapavlovic@gmail.com 

Референт центра: Саша Стефановић, centarzakme@pr.ac.rs  

 

Адреса: Медицински факултет Приштина, ул. Анри Динана бб. Косовска Митровица

Телефон: 028/498-298 лок.135


Експанзиван развој медицинских и сродних наука довео је лекаре и друге здравствене раднике у ситуацију да касне у информацији о најновијим достигнућима и сазнањима и да се у лечењу често примењују застареле технике и протоколи.

Континурана медицинска едукација се бави развијањем професионалне деларности лекара, струке, вештине, науке и едукације и информисањем о новинама у у медицини, технологији и науци.

Лекару је осим едукације потребно развити и организациону способност у тимском раду, управљачке и истраживачке способности, способност конструктивне комуникације, стварање сопственог начина едукације других и преношења знања.

Лекар мора прихватити ЦМЕ као професионалну и етичку обавезу која њему доноси напредак, а пацијенту и друштву корист, као прилику за интерактивну размену знања, ставова и искустава.

 


АКТУЕЛНОСТИ

 15.05.2019.

  Извештај о одржаном семинару прве категорије Савремени приступ и новине у погледу свеобухватног збрињавања интернистичких болесника

 11.04.2019.

  Семинар Прве категорије- "САВРЕМЕНИ ПРИСТУП И НОВИНЕ У ПОГЛЕДУ СВЕОБУХВАТНОГ ЗБРИЊАВАЊА ИНТЕРНИСТИЧКИХ БОЛЕСНИКА". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. А-1-204/19 и доноси 6 бода. Одржаће се 23. априла 2019. године у 10.00 часова, Амфитеатар Медицинског факултета Приђтина у Косовској Митровици. Пријава Програм

 13.03.2019.

  Семинар Прве категорије- "СТАРЕЊЕ-ФИЗИОЛОШКИ ПРОЦЕС И/ИЛИ МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ?". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. А-1-1276/18 и доноси 6 бода. Одржаће се 28. марта 2019. године у 12.00 часова, Сала нове Хитне службе Нови Пазар. Пријава Програм

 01.03.2019.

Обавештење о одржавању Стручног састанка I категорије "КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ВАКЦИНАЦИЈА ОБОЛЕЛИХ ОД МОРБИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ" - Акредитовано од стране Здравственог савета Р.Србије број А-1-980/18. Састанак ће се одржати 07.03.2019. год. у 12 часова у просторијама Интерне клинике у Лапљем Селу. Руководилац семинара др Вања Ничковић.

 14.01.2019.

   Јавни позив за акредитацију програма континуиране едукације за 2019. годину

   

Последња измена: 15/05/19 21:06

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII