ЦЕНТРИ

  КМЕ
  Центар за НИР
  ЦЕБСИТ

 

САДРЖАЈ


  Jавни позив за акредитацију програма континуиране едукације

  Формулар за пријаву Курса, Симпозијума, Конгреса

  Правилник о раду КМЕ

  Одлука ННВ о формирању програмског Савета Центра за КМE

  Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

Здравствени савет Србије

 

 

 

 

 

КМЕ (Центар за континуирану медицинску едукацију)


 

АРХИВА 2016-2018


 24.11.2018.

  Семинар I категорије - "У СУСРЕТ САВРЕМЕНОЈ СТОМАТОЛОГИЈИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. В-1173/18-II и доноси 6 бода. Одржаће се 29. новембра 2018. године у 10.00 часова, сала хитне помоћи у Новом Пазару.
 

 24.11.2018.

  Семинар I категорије - "ЕСТЕТСКИ ИЗАЗОВИ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. В-1174/18-II и доноси 6 бода. Одржаће се 30. новембра 2018. године у 10.00 часова, сала хитне помоћи у Новом Пазару.

 27.10.2018.

  Извештај о одржаном семинару прве категорије СТАРЕЊЕ-ФИЗИОЛОШКИ ПРОЦЕС И/ИЛИ МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ

 26.10.2018.

  Семинар Прве категорије- "СТАРЕЊЕ-ФИЗИОЛОШКИ ПРОЦЕС И/ИЛИ МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ?". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. А-1-1276/18 и доноси 6 бода. Одржаће се 06. новембра 2018. године у 09.00 часова, на Медицинском факултету у Косовској Митровици, амфитетар у Деканату. Пријава Програм

 12.10.2018.

  Извештај о одржаном симпозијуму Хибридни имиџинг у неуродегенеративним болестима и епилепсији" одржаном је 03.10.2018.

 10.10.2018.

  Извештај о одржаном 6. КОНГРЕСУ СРПСКОГ АНАТОМСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ одржаном од 07. до 09.09.2018. године на Златибору.

 08.10.2018.

  Семинар I категорије - "У СУСРЕТ САВРЕМЕНОЈ СТОМАТОЛОГИЈИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. В-1173/18-II и доноси 6 бода. Одржаће се 16. октобра 2018. године у 10.30 часова, сала Библиотеке Дома културе у Грачаници.
 

 08.10.2018.

  Семинар I категорије - "ЕСТЕТСКИ ИЗАЗОВИ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. В-1174/18-II и доноси 6 бода. Одржаће се 17. октобра 2018. године у 10.30 часова, сала Библиотеке Дома културе у Грачаници.

 01.10.2018.

  Национални симпозијум - "ХИБРИДНИ ИМИЏИНГ У НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИМ БОЛЕСТИМА И ЕПИЛЕПСИЈИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. А1-2223/18 и доноси 4 бода. Одржаће се 04. октобра 2018. године у 09.00 часова, на Медицинском факултету у Косовској Митровици, амфитетар у Деканату.
Пријава Програм

 14.05.2018.

  Симпозијум Прве категорије: "AКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ У ИНТЕРНОЈ МЕДИЦИНИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ДИЈАГНОСТИКУ И ТЕРАПИЈУ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-565/18. Одржаће се 23. маја 2018. године у 10.00 часова - Амфитеатар деканата Медицинског факултета. Постер Пријава

 25.01.2018.

   Центар за континуирану медицинску едукацију: Јавни позив за акредитацију програма континуиране едукације

 21.03.2017.

  Извештај о одржаном семинару: "АТЕРОСКЛЕРОЗА-УЗРОЦИ, КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ДИЈАГНОЗА И ФАКТОРИ РИЗИКА".

 07.11.2017.

  Семинар Прве категорије: "АТЕРОСКЛЕРОЗА УЗРОЦИ, КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ДИЈАГНОЗА И ФАКТОРИ РИЗИКА". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем A-1-1409/17. Одржаће се 29. новембра 2017. године у 10.00 часова - Амфитеатар деканата Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица. Постер Пријава

 16.05.2017.

  Семинар Прве категорије: "НОВИНЕ У ИНФЕКТОЛОГИЈИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем A-1-190/17. Одржаће се 27. маја 2017. године у 08.30 часова - Амфитеатар деканата Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица. Постер Пријава

 26.04.2017.

  Семинар Прве категорије: "ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ И ЗНАЧАЈ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПОРЕМЕЋАЈА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем A-1-2672/16. Одржаће се 10. маја 2017. године у 11.00 часова - Сала Културног центра у Новом Пазару. Пријава

 13.04.2017.

  Семинар Прве категорије: "ЛЕЧЕЊЕ И СВЕОБУХВАТНО ЗБРИЊАВАЊЕ ХРОНИЧНИХ БОЛЕСНИКА У ИНТЕРНОЈ МЕДИЦИНИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем A-1-191/17. Одржаће се 26. априла 2017. године у 11.00 часова - Амфитеатар деканата Медицинског факултета - Косовска Митровица. Пријава

 21.03.2017.

  Извештај о одржаном семинару: "ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ И ЗНАЧАЈ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПОРЕМЕЋАЈА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА"А ЗНАЊА, СТАРИ ИЗАЗОВ". Галерија

 20.03.2017.

  Два стручна састанка: "КОМПЛИКАЦИЈЕ СИНДРОМА ПОЛИЦИСТИЧНИХ ЈАЈНИКА" - Предавач: проф. др Татјана Новаковић, Евиденциони број: A-1-954/17. Број бодова за предавачa 3 за учеснике 2. И "ТУМОРСКИ МАРКЕРИ У СВЕТЛУ НОВИХ ПРЕПОРУКА" - Предавач: проф. др Србислава Милинић, Евиденциони број: A-1-952/17. Број бодова за предавачa 3 за учеснике 2. Одржаће се 29.03.2017. године, у 11.00 часова. Плава сала Института - Косовска Митровица. Пријава

 03.03.2017.

  Симпозијум прве категорије - "ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ И ЗНАЧАЈ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПОРЕМЕЋАЈА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-2672/16. Учесници симпозијума добијају и 6 бодова. Одржаће се 14. марта 2017. године у 09.00 часова, на Медицинском факултету у Косовској Митровици, амфитетар у Деканату. Пријава Програм

 01.11.2016.

  Домаћи курс прве категорије - "ЗНАЧАЈ ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ КОМЛИКАЦИЈА КОД ОСОБА СА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСОМ ТИП 2". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-2351/16, и бодован је са 12 бодова за предаваче и 6 за учеснике. Одржаће се 09 новембaра 2016. године, на Медицинском факултету у Косовској Митровици, амфитетар у Деканату. Пријава Програм

 26.10.2016.

  Извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације "Мануелне вештине и технике у свакодневној клиничкој пракси".

 26.10.2016.

  Извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације - домаћи курс "Најчешћи проблеми у педијатријској амбуланти".

 26.10.2016.

  Извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације
"Кардиопулмонално церебрална реанимација нове препоруке 20152020".

 01.09.2016.

  Домаћи КУРС - "МАНУЕЛНЕ ВЕШТИНЕ И ТЕХНИКЕ У СВАКОДНЕВНОЈ КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ". Aкредитован од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-2594/15. Одржаће се 20.09.2016. год. са почетком у 09.00 часова, Амфитеатар нове зграде Деканата - Косовска Митровица - Косовска Митровица. Пријава

 01.09.2016.

  Домаћи КУРС - "КАРДИОПУЛМОНАЛНА ЦЕРЕБРАЛНА РЕАНИМАЦИЈА - НОВЕ ПРЕПОРУКЕ 2015-2020". Aкредитован од стране Здравственог савета Републике Србије под под бројем А-1-2595/15. Одржаће се 21.09.2016. год. са почетком у 09.00 часова, Амфитеатар нове зграде Деканата - Косовска Митровица - Косовска Митровица. Пријава

 01.09.2016.

  Домаћи КУРС - "НАЈЧЕШЋИ ПРОБЛЕМИ У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ АМБУЛАНТИ". Aкредитован од стране Здравственог савета Републике Србије под под бројем А-1-2592/15. Одржаће се 22.09.2016. год. са почетком у 08.30 часова, Сала Деканата - Косовска Митровица - Косовска Митровица. Пријава

 11.06.2015.

  Извештај о одржаном националног курса Прве категорије "МОЖДАНИ УДАР НОВА ЗНАЊА, СТАРИ ИЗАЗОВ".

 26.03.2015.

  Домаћи КУРС прве категорије - "УЛТРАВИОЛЕТНО ЗРАЧЕЊЕ, ЧИЊЕНИЦЕ И КОНТРАВЕРЗЕ". Aкредитован од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-1430/14. Одржаће се 02.04.2015 год. са почетком у 12 часова, амфитеатар Интерног одељења опште болнице Нови Пазар. Пријава Пропратно писмо

 26.01.2015.

  Извештај о одржаном стручном састанку "Напади неепилептичне природе".

 25.11.2014.

  Стручни састанак - "НАПАДИ НЕЕПИЛЕПТИЧНЕ ПРИРОДЕ". Aкредитован од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем A-1-1872/14. Одржаће се 27. новембра 2014. године у 11.00 часова у Сали 1 Института Медицинског факултета Приштина у Косовској Митровици. Руководилац: Др сци. Ненад Милошевић

 28.10.2014.

  Извештај са домаћег курса I категорије "Дијагностика и лечење епилепсије".

 08.06.2014.

  Курс - "ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА АКТУЕЛНИХ БОЛЕСТИ У ИНТЕРНОЈ МЕДИЦИНИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-1222/14. За учеснике курса 6 бодова. Одржаће се 25. јуна 2014. године у згради North city у Косовској Митровици од 09.00 часова.

  08.06.2014.

  Одлука ННВ о формирању програмског Савета Центра за КМE.

 27.05.2014.

  Домаћи курс прве категорије - "УЛТРАВИОЛЕТНО ЗРАЧЕЊЕ, ЧИЊЕНИЦЕ И КОНТРАВЕРЗЕ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-1430/14 и критеријумом 10/10. За учеснике курса 6 бодова, за предаваче 12 бодова. Одржаће се 04. јуна 2014. године у 13.00 часова у згради North city у Косовској Митровици.

 12.05.2014.

  Домаћи курс прве категорије - "УРГЕНТНА МЕДИЦИНА У СТОМАТОЛОГИЈИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Б-535/13-II. За учеснике курса 6 бодова. Одржаће се 29. маја 2014. године у згради North city у Косовској Митровици. Регистрацијау учесника од 08.00 до 09.00 часова.

 12.05.2014.

  Стручни састанак - "ОСНОВНИ РЕАНИМАЦИОНИ ПОСТУПЦИ У УРГЕНТНОЈ МЕДИЦИНИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-270/14. За учеснике курса 6 бодова. Одржаће се 30. маја 2014. године у 09.00 часова у новој згради интерног блока Опште болнице Нови Пазар (амфитеатар у сутерену).

 12.05.2014.

  Стручни састанак - "ОСНОВНЕ И ПРОШИРЕНЕ МЕРЕ КЦПР КОД ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-250/14. За учеснике курса 2 бода. Одржаће се 03. јуна 2014. године у 10.00 часова у Здравственом центру у Тутину.

 31.03.2014.

  Извештај са стручног састанка "Рано откривање рака грлића материце-од идеје до реализације и евалуације".

 24.03.2014.

  Позив за акредитацију програма КМЕ.

 19.03.2014.

  Извештај са стручног састанка "Основне и проширене мере КПЦР код деце и одраслих".

 20.03.2014.

  "КУРС - "РАНО ОТКРИВАЊЕ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ - ОД ИДЕЈЕ ДО ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-1233/13. За учеснике курса 6 бодова. Одржаће се 27. марта 2014. године у 11.00 часова у сали 1зграде North city.

 26.11.2013.

  "КУРС - "САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ". Акредитован је од стране здравственог савета републике србије под бројем б-478/13-II. Полазници добијају 6 бодова. Одржаће се 11. децембра 2013. године. Руководилац: Проф. др Јасна Павловић.

 12.10.2013.

  СИМПОЗИЈУМ - "Могућности терапије у стоматолошкој пракси. Изазови и дилеме". Акредитован је од стране здравственог савета републике србије под бројем б-474/13-II. Полазници добијају 6 бодова. Одржаће се 29. октобра 2013. године. Руководилац: Проф. др Јасна Павловић.

 23.09.2013.

  СИМПОЗИЈУМ - "Могућности терапије у стоматолошкој пракси. Изазови и дилеме". Акредитован је од стране здравственог савета републике србије под бројем б-474/13-II. Полазници добијају 5 бодова. Одржаће се 29. октобра 2013. године. Руководилац: Проф. др Јасна Павловић.

 10.09.2013.

  КУРС - "Савремени аспекти дијагностике и терапије честих метаболичких поремећаја у интерној медицини". Акредитован од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем а-1-1916/13. Полазници добијају 6 бодова. Одржаће се 09. октобра 2013, Руководилац: Проф. др Србислава Милинић.   Флајер

 18.04.2013.

Српско лекарско друштво, Подружница Друштво лекара Косова и Метохије организује стручни састанак "Инфекције које се преносе сексуалним контактом". Акредитован од Здравственог савета Србије под бројем А-1-982/13, 24.04.2013. у 13h у црвеној сали North city центра, за лекаре и стоматологе. Предавач Проф. др Милијана Релић.

 23.03.2013.

Српско лекарско друштво, Друштво лекара Косова и Метохије организује стручни састанак "Дермоскопија - значај у дијагностици пигментних кожних промена". Акредитован од Здравственог савета Србије под бројем А-1-984/13, 27.03.2013. у 13h у црвеној сали North city центра, за лекаре, стоматологе (2 бода за слушаоце). Предавач Проф. др Милијана Релић.

 22.03.2013.

  Јавни позив за акредитацију програма континуиране едукације.

 28.01.2013.

  Извештај са стручног састанка "Поремеђаји спавања"

 19.01.2013.

  Центар за КМЕ и Друштво лекара Косова и Метохије Вас позивају на стручни састанак "Поремеђаји спавања".

   

Последња измена: 27/01/19 14:25

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII