ЦЕНТРИ

  КМЕ
  Центар за НИР
  ЦЕБСИТ

 

САДРЖАЈ


  Jавни позив за акредитацију програма континуиране едукације

  Формулар за пријаву Курса, Симпозијума, Конгреса

  Правилник о раду КМЕ

  Одлука ННВ о формирању програмског Савета Центра за КМE

  Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

Здравствени савет Србије

 

 

 

 

 

КМЕ (Центар за континуирану медицинску едукацију)


 

АРХИВА 2018


 24.11.2018.

  Семинар I категорије - "У СУСРЕТ САВРЕМЕНОЈ СТОМАТОЛОГИЈИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. В-1173/18-II и доноси 6 бода. Одржаће се 29. новембра 2018. године у 10.00 часова, сала хитне помоћи у Новом Пазару.
 

 24.11.2018.

  Семинар I категорије - "ЕСТЕТСКИ ИЗАЗОВИ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. В-1174/18-II и доноси 6 бода. Одржаће се 30. новембра 2018. године у 10.00 часова, сала хитне помоћи у Новом Пазару.

 27.10.2018.

  Извештај о одржаном семинару прве категорије СТАРЕЊЕ-ФИЗИОЛОШКИ ПРОЦЕС И/ИЛИ МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ

 26.10.2018.

  Семинар Прве категорије- "СТАРЕЊЕ-ФИЗИОЛОШКИ ПРОЦЕС И/ИЛИ МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ?". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. А-1-1276/18 и доноси 6 бода. Одржаће се 06. новембра 2018. године у 09.00 часова, на Медицинском факултету у Косовској Митровици, амфитетар у Деканату. Пријава Програм

 12.10.2018.

  Извештај о одржаном симпозијуму Хибридни имиџинг у неуродегенеративним болестима и епилепсији" одржаном је 03.10.2018.

 10.10.2018.

  Извештај о одржаном 6. КОНГРЕСУ СРПСКОГ АНАТОМСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ одржаном од 07. до 09.09.2018. године на Златибору.

 08.10.2018.

  Семинар I категорије - "У СУСРЕТ САВРЕМЕНОЈ СТОМАТОЛОГИЈИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. В-1173/18-II и доноси 6 бода. Одржаће се 16. октобра 2018. године у 10.30 часова, сала Библиотеке Дома културе у Грачаници.
 

 08.10.2018.

  Семинар I категорије - "ЕСТЕТСКИ ИЗАЗОВИ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. В-1174/18-II и доноси 6 бода. Одржаће се 17. октобра 2018. године у 10.30 часова, сала Библиотеке Дома културе у Грачаници.

 01.10.2018.

  Национални симпозијум - "ХИБРИДНИ ИМИЏИНГ У НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИМ БОЛЕСТИМА И ЕПИЛЕПСИЈИ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем Бр. А1-2223/18 и доноси 4 бода. Одржаће се 04. октобра 2018. године у 09.00 часова, на Медицинском факултету у Косовској Митровици, амфитетар у Деканату.
Пријава Програм

 14.05.2018.

  Симпозијум Прве категорије: "AКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ У ИНТЕРНОЈ МЕДИЦИНИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ДИЈАГНОСТИКУ И ТЕРАПИЈУ". Акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-565/18. Одржаће се 23. маја 2018. године у 10.00 часова - Амфитеатар деканата Медицинског факултета. Постер Пријава

 25.01.2018.

   Центар за континуирану медицинску едукацију: Јавни позив за акредитацију програма континуиране едукације

   

Последња измена: 27/01/19 17:58

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII