ЦЕНТРИ

  КМЕ
  Центар за НИР
  ЦЕБСИТ

 

 

 

ЦЕБСИТ (Центар за биостатистику и информационе технологије)


Центар за биостатистику и информационе технологије (ЦЕБСИТ) је организациона јединица Медицинског факултета Универзитета у Приштини - Косовска Митровица. ЦЕБСИТ пружа подршку из биостатистике и информационих технологија образовној, научној и стручној делатности Факултета, односно, информатичке и техничке услуге запосленима и студентима факултетима.

Највећи допринос ЦЕБСИТ је дао у развоју и имплементацији концепта учења на даљину. Учење на даљину представља процес учења у којем су извор знања и прималац знања физички удаљени, а између њих посредују информационо-комуникационе технологије.

На Факултету уз помоћ ЦЕБСИТ-а и Информатицког центра остварују се следећи видови учења на даљину: видеоконференцијска предавања, е-учење и е-тестирање.

     1. Видеоконференцијска предавања се обављају у Плавој и Црвеној Сали као и у Информатичком центру зависно од потреба пошто мобилан систем за видеоконференцију то омогућава. Факултет поседује Polycom VSX 7000e систем за видеоконференцију.
     2. Е-учење преставља процес стицања знања путем Интернета уз коришћење рачунарских апликација и окружења у процесу учења. На Факултету се користи MOODLE платформа за електронско учење.
     3. Е-тестирање представља систем за тестирање, оцењивање и полагање испита уз помоћ рачунара и Интернет ресурса. Овај систем подразумева постојање рачунарског система за тестирања и базе питања. Од школске 2010/2011 године тест из усменог дела испита из Медицинске статистике и информатике за студенте интегрисаних основних студија медицине и стоматологије полаже се преко Моодле платформе.

 ЦЕБСИТ ЛИНК / http://e-ucenje.med.pr.ac.rs


 

   

Последња измена: 06/10/16 13:47

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII